Kurdami programą stengėmės nenukrypti nuo principų, kurie yra svarbūs šiandieniame versle:
  • Informacija naudinga tiek, kiek ji padeda kurti vertę
  • Greitis ir patikimumas yra būtina programos veikimo sąlyga
  • Geriau padaryti mažiau, bet gerai
  • Sąvoka „pakankamai gerai“ nereiškia vidutiniškai
  • Updated : 2009.03.24 © Copyright 2009 „Vitalis consulting“. Visos teisės saugomos.